پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید فرماندار خواهان یکسره شدن مشکل شورای شهر شد

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
نجات جوان ۲۶ ساله کرمانشاهی از ارتفاعات بیستون توسط هلالاحمر