با شروع انقلاب اسلامی ایران، به دلیل نبود یک رسانه مردمی برای انتقال پیام‌ها و آرمان‌ها، مبارزین برای مقابله با رژیم پهلوی به صورت دیوار نویسی و نقاشی یا شابلون زدن چهره‌های انقلاب برای انتقال مفاهیم و پیام‌های ایدئولوژیک استفاده میکردند و به این ترتیب در انتخاب رسانه دست به ابتکار زدند. بدون شک شهر […]

با شروع انقلاب اسلامی ایران، به دلیل نبود یک رسانه مردمی برای انتقال پیام‌ها و آرمان‌ها، مبارزین برای مقابله با رژیم پهلوی به صورت دیوار نویسی و نقاشی یا شابلون زدن چهره‌های انقلاب برای انتقال مفاهیم و پیام‌های ایدئولوژیک استفاده میکردند و به این ترتیب در انتخاب رسانه دست به ابتکار زدند. بدون شک شهر قم، خاستگاه انقلاب اسلامی سال ۵۷ بود. با گذشت چهل و سه سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز دیوار نوشته‌های آن زمان، هر چند رنگ و رو رفته، بر در و دیوار‌های شهر قم خودنمایی می‌کند./عکاس : حسین یاراحمدی

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
زمان بازگشت دیاباته مشخص شد