باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه- غلامرضا مرتضوی گفت : بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ۴٩٠ میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های اشتغالزایی سنقر و کلیایی تخصیص داده شد و برای پرداخت به بانک‌ها و صندوق کارآفرینی معرفی شده‌اند. به گفته فرماندار شهرستان سنقروکلیایی فعالیت چندین شرکت در حوزه شهرستان سنقر و کلیایی و زمینه سازی ورود شرکت‌های […]

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه- غلامرضا مرتضوی گفت : بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ۴٩٠ میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های اشتغالزایی سنقر و کلیایی تخصیص داده شد و برای پرداخت به بانک‌ها و صندوق کارآفرینی معرفی شده‌اند.

به گفته فرماندار شهرستان سنقروکلیایی فعالیت چندین شرکت در حوزه شهرستان سنقر و کلیایی و زمینه سازی ورود شرکت‌های سرمایه گذاری در شهرستان نوید بخش آینده درخشان حوزه اشتغال سنقر و کلیایی است.

از ابتدای امسال در شهرستان سنقر و کلیایی هفت رشته حوزه صنایع دستی فعال داشت که هم اکنون این تعداد به ١٧ رشته رسیده است که می‌تواند زمینه مناسبی جهت توسعه این حوزه در شهرستان و احداث بازارچه‌ها و معرفی سنقر و کلیایی در نمایشگاه‌های مختلف باشد.

تاکنون ١١۶ درصد سهمیه اشتغال شهرستان در سامانه رصد محقق شده و تعهد شهرستان در سامانه رصد اشتغال استان حدود ۲ هزار و ۵۷۶ نفر تا پایان سال است که تاکنون سه هزار نفر محقق شده است .

انتهای پیام/د

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
به بهانه درخشش دکتر خلیل کهریزی / دکتر محمدعلیسلطانی