زیباسازی شهری با تقویت ارتباط بین مردم و مدیران شهری  فراهم می شود که در نتیجه منافع عمومی را تا حدامکان افزایش می دهد . به گزارش فر نیوز ،  سالم  مرادی شهردار  پاوه  در گفتگو با  فر نیوز   افزود :  زیباسازی نه تنها باعث طراحی بهتر شهری می‌شود بلکه الگوهایی خلاقانه ای  برای استفاده […]

 زیباسازی شهری با تقویت ارتباط بین مردم و مدیران شهری  فراهم می شود که در نتیجه منافع عمومی را تا حدامکان افزایش می دهد .

به گزارش فر نیوز ،  سالم  مرادی شهردار  پاوه  در گفتگو با  فر نیوز   افزود :  زیباسازی نه تنها باعث طراحی بهتر شهری می‌شود بلکه الگوهایی خلاقانه ای  برای استفاده از مکان‌های شهری ارائه  و به هویت‌هایی ، فرهنگی و اجتماعی که یک جامعه کمک شایانی می کند .

  • وی فرآیند زیباسازی در شهری چون  پاوه را بر پایه مشارکت شهروندان مهم خواند و بیان کرد :  مشارکت  مردم  در زیبا  سازی شهری  منجر به ایجاد فضاهای عمومی مطلوبی می‌کند  که نقش مهمی در سلامت، شادی و رفاه مردم ایفا می‌ شود ،  در این فرآیند، افراد علاقمند می‌توانند فضاهایی که روزانه با آن سروکار دارند را از نو طراحی کنند و المانها ، گرافیک ،  بازارها و ساختمان‌های عمومی جدیدی احداث کنند.

شهردار  پاوه   بیان داشت : زیباسازی شهری نباید   یک ایده باشد . باید   به عمل تبدیل شود ،  زمانی که مردم بر زیباسازی شهری تمرکز می‌کنند، به همه چیز با دیدگاهی متفاوت نگاه می‌ شود  ،  زیباسازی شهری بهترین ایده برای احیاء  و  تبدیل فضاهای متروکه و بدون استفاده به فضاهای عمومی  زیباست  ، اگرچه  همه مردم در فرآیند زیباسازی شهری مشارکت نمی‌کنند، بااین حال افراد علاقمند در این زمینه می‌دانند که ایجاد فضاهای زیبا در شهر می‌تواند شرایط اجتماعی، جسمی، عاطفی و زیست‌محیطی را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.

  • مهندس مرادی   با تاکید بر  زیبا سازی شهری شاداب  برای ایجاد نشاط  اجتماعی شهروندان  بیان داشت  : لازمه نشاط  اجتماعی در میان  شهروندان  داشتن  شهری شاداب با  گرافیک  بصری  مناسب است و ما  در شهرداری پاوه بر همین اساس   همه ی  توان  خود را بکار گرفته ایم   تا شهر را  در خور  مردم خوب پاوه به عنوان مرکز اورامانات مدیریت  نمائیم

شهردار پاوه تاکید  کرد :  نکته  مهم اینکه  ،  در احداث یک فضای عمومی نباید فقط به ظاهر زیبای آن اکتفا کرد، فضایی که به زیبایی تمام طراحی شده باشد باید منابع ضروری و ایمن را در اختیار مردم قرار دهد ، زیباسازان شهری می بایست  راهکارهای بی‌شماری را به کار می‌گیرند تا به بهبود کیفیت فیزیکی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی و حتی روحی یک مکان کمک و زندگی را برای شهروندان مساعد کنند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
چگونه مصرف آب را ریگان می شود