عکس / تجلیل از  سردار صلح ایران ، عباس عربی از نگاه دوربین  سید محمد حسین قاسمی
عکس / تجلیل از  سردار صلح ایران ، عباس عربی از نگاه دوربین  سید محمد حسین قاسمی
پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
ناصر گلی / اگر آقای بهمن امیری مقدم استاندار جدید کرمانشاه از من به عنوان یک شهروند کرمانشاهی بپرسد