دکتر نوروزی  ، شهردار  کرمانشاه / ریل‌گذاری پیشرفت در شهرداری‌ها برعهده معاونت‌های برنامه‌ریزی است
دکتر نوروزی  ، شهردار  کرمانشاه / ریل‌گذاری پیشرفت در شهرداری‌ها برعهده معاونت‌های برنامه‌ریزی است

کلانشهرها پیشران توسعه جوامع هستند/ریل‌گذاری پیشرفت در شهرداری‌ها برعهده معاونت‌های برنامه‌ریزی است  به  گزارش فر نیوز  شهردار کلانشهر کرمانشاه با اشاره به اینکه کلانشهرها پیشران توسعه جوامع هستند، گفت: ریل‌گذاری پیشرفت در شهرداری‌ها بر عهده معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی است. به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه دکتر نادر نوروزی در چهل […]

کلانشهرها پیشران توسعه جوامع هستند/ریل‌گذاری پیشرفت در شهرداری‌ها برعهده معاونت‌های برنامه‌ریزی است

 به  گزارش فر نیوز  شهردار کلانشهر کرمانشاه با اشاره به اینکه کلانشهرها پیشران توسعه جوامع هستند، گفت: ریل‌گذاری پیشرفت در شهرداری‌ها بر عهده معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه دکتر نادر نوروزی در چهل و یکمین نشست کمیسیون معاونین برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کلانشهر های ایران اظهار داشت: نقش کلانشهرها در توسعه جوامع اساسی وتاثیرگذار است و می‌توان کلانشهرها را پیشران توسعه جوامع معرفی کرد.

وی با اشاره به جوامع پیشرفته در جهان، افزود: در این جوامع به غیر از مسائل حکومتی سایر اتفاقات مهم در شهرداری‌ها و در کلانشهرها شکل می‌گیرد.

شهردار کلانشهر کرمانشاه با اشاره به نقش مهم معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری‌ها، تصریح کرد: ریل گذاری و همچنین نرم افزار پیشرفت و توسعه شهرها در اختیار حوزه برنامه ریزی است و برای تدوین برنامه درست و قابل اجرا باید تلاش شود.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
گمان‌ نیکم فلانی ، داستان انتخاب استاندار به نماز جمعه کشید !!