گزارش تصویری اجلاس مجمع بسیجیان در کرمانشاه با  حضور استاندار  کرمانشاه
گزارش تصویری اجلاس مجمع بسیجیان در کرمانشاه با  حضور استاندار  کرمانشاه

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید گزارش تصویری / شهرداری کرمانشاه بر علیه خانه های فساد محله آقا جان !!

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
ورزش محلات ، ورزش مدارس با میدان داری شهرداری کرمانشاه