در خواست ذکر فاتحه برای زنده یاد علی حیدر کرمی ، مردی برای تمام فصول
در خواست ذکر فاتحه برای زنده یاد علی حیدر کرمی ، مردی برای تمام فصول

زنده  یاد علی حیدر  کرمی مرد  بزرگ شهرداری  کرمانشاه  ،  آچار فرانسه  شهرداری بود ، مردی  که در همه ی  ارکان  شهرداری دارای  تجربه های خوبی دلشت   ،   چندین بار در  کش و قوس انتخاب های شورای  شهر برای  انتخاب  شهردار  سرپرست شهرداری  شد و در آن ایام سرپرستی به گواه  کارهای  خوبش از جمله […]

زنده  یاد علی حیدر  کرمی مرد  بزرگ شهرداری  کرمانشاه  ،  آچار فرانسه  شهرداری بود ، مردی  که در همه ی  ارکان  شهرداری دارای  تجربه های خوبی دلشت   ،   چندین بار در  کش و قوس انتخاب های شورای  شهر برای  انتخاب  شهردار  سرپرست شهرداری  شد و در آن ایام سرپرستی به گواه  کارهای  خوبش از جمله پل  فلزی لب آب ،  عملکرد  خوبی هم داشت

و خوب است در این  ایام  یادی از آن  مرد بزرگ  که  کرونا  او را از ما  گرفت  بشود   یادش و نامش  جاویدان باد

روز پنج شنبه با ذکر فاتحه  یادش  را گرامی بداریم

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
با وجود سرمایه گذار ، اجازه احداث دهکده عشایری در چالابه را ندادند