برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجم بهمن ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش:  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ …………………………………… فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠    فرم ها در php-رشته تولید و توسعه پایگاه […]

 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجم بهمن ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

……………………………………
فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
  فرم ها در php-رشته تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی – پایه ۱۲   -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
حسابداری صنعتی – پایه ۱۲- رشته حسابداری -شاخه کاردانش 

ساعت ۹تا۹:۳۰
طراحی و ساخت مبلمان اداری -پایه ۱۱ – رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه ای

  
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
ایده پردازی لباس اقوام – پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
برش، و دوخت یقه آرشال -پایه۱۱ – رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای 

           
۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   بازی و ریاضی    
   پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش  
    پایه  دوم 
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 فارسی و نگارش  
     پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳
 علوم تجربی و تفکر                          
     پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 مطالعات و مهارت های اجتماعی           
         پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی 
        پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

………………………….

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی-  حجم های هندسی و محاسبه حجم های منشوری 
پایه هفتم 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
مرکز انتقال خون کرمانشاه در روز عید سعید فطر باز است

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی-  شکل های هم نهشت
 پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی – چند اتحاد دیگر – تجزیه و کاربردها 
پایه نهم 
  ……‌……………………….    

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 
پرورشی – برنامه ریزی درسی 
 

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
زیست شناسی یک –  پایه ۱۰ –  رشته علوم تجربی 
   
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 شیمی سه  – پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
 
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی یک  – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
 ریاضی ۲- پایه ۱۱- رشته علوم تجربی 
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
   فیزیک ۳-پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
 

………یکشنبه۵بهمن……شبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس دین و زندگی ۲ پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین و زندگی ۱ پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵روانشناسی  پایه ۱۱  رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس آمار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس حسابان ۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان ۱پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
………………………………………………….

یکشنبه  ۵بهمن
شبکه قران ومعارف  سیما.
……صبح…….
ساعت ۸:۰۰
اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 
ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 
ساعت۱۱
درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس هدیه های آسمانی دوم    دبستان.
……..عصر………..
ساعت۱۵
عربی و زبان قران ۳  رشته های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم  نظری 
ساعت۱۵:۳۰ 
پیام های آسمانی پایه هفتم   مقطع  اول متوسطه

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
خبرهایی کوتاه از پلیس کرمانشاه