معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، «قانون تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» که در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم  قانون اساسی، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد را جهت اجرا و بهره‌برداری به استان ها ابلاغ کرد.   پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید مدیرکل میراث فرهنگی […]

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، «قانون تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» که در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم  قانون اساسی، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد را جهت اجرا و بهره‌برداری به استان ها ابلاغ کرد.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تداوم کمک مؤمنانه در کرمانشاه؛ 22 هزار بسته معیشتی بیننیازمندان توزیع می‌شود