مسابقات دوی صحرا نوردی با حضور ۲۰ نفر از ورزشکاران این رشته استقامتی در «هلشی» کرمانشاه برگزار گردید. سوز سرما بر سختی این مسابقه افزوده بود. کمیل نظری ۱۸:۲۲ ۱۳۹۹-۱۱-۵ http://fna.ir/f2ezch پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید اشتباه بچه گانه کردم، نباید برای میناوند کری می‌خواندم

مسابقات دوی صحرا نوردی با حضور ۲۰ نفر از ورزشکاران این رشته استقامتی در «هلشی» کرمانشاه برگزار گردید. سوز سرما بر سختی این مسابقه افزوده بود.

کمیل نظری۱۸:۲۲


۱۳۹۹-۱۱-۵


http://fna.ir/f2ezch

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اشتباه بچه گانه کردم، نباید برای میناوند کری می‌خواندم