بانک مرکزی در گزارشی جزئیات قیمت مسکن در تهران از جمله، گران ترین و ارزان ترین مناطق مسکونی تهران را اعلام کرد. گران ترین منطقه مسکونی تهران گران‌ترین منطقه های مسکونی تهران بر اساس قیمت متر مربع هر واحد مسکونی طبق سال‌های اخیر به ترتیب زیر است: رتبه اول: منطقه یک با متوسط قیمت ۶۰ […]

بانک مرکزی در گزارشی جزئیات قیمت مسکن در تهران از جمله، گران ترین و ارزان ترین مناطق مسکونی تهران را اعلام کرد.

گران ترین منطقه مسکونی تهران

گران‌ترین منطقه های مسکونی تهران بر اساس قیمت متر مربع هر واحد مسکونی طبق سال‌های اخیر به ترتیب زیر است:

رتبه اول: منطقه یک با متوسط قیمت ۶۰ میلیون و ۳۴ هزار تومان در هر مترمربع 

رتبه دوم: منطقه سه با میانگین قیمت متری ۵۲ میلیون و ۹۶ هزار تومان

رتبه سوم: منطقه دو با میانگین قیمت متری حدود ۴۵ میلیون تومان

ارزان ترین منطقه مسکونی تهران

ارزان‌ترین مناطق تهران برای سکونت بر اساس قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز، به شرح زیر است:

رتبه اول: منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۲ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان،

رتبه دوم: منطقه ۲۰ با میانگین متری ۱۲ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان

رتبه سوم: منطقه ۱۹ با متوسط متری ۱۳ میلیون و ۴۸ هزار تومان

همچنین بر اساس این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در دی ماه امسال ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان بوده است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
مدیرعامل بعثت کرمانشاه: از مدعیان صعود هستیم