قهرمان شاهی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس گزارش واصله از سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه موضوع گرانفروشی عمده فروش مرغ زنده پیگیری شد. وی افزود: پرونده مذکور در شعبه هیأت بدوی تعزیرات حکومتی کرمانشاه مطرح و به موضوع فوق رسیدگی شد. […]

قهرمان شاهی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس گزارش واصله از سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه موضوع گرانفروشی عمده فروش مرغ زنده پیگیری شد.

وی افزود: پرونده مذکور در شعبه هیأت بدوی تعزیرات حکومتی کرمانشاه مطرح و به موضوع فوق رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از بررسی و احراز تخلف، فرد متخلف به اتهام گرانفروشی مرغ به پرداخت هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی ادامه داد: برخورد با گرانفروشی یکی از اولویت‌های تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
جمع آوری یک تن گوشت فاسد و غیر مجاز از قصابی ها