فرماندار هرسین از عملیاتی شدن علمی سازی و اقتصادی کردن گلیم هرسین خبر داد و گفت: ایجاد کمیته نرخ گذاری و اتحادیه گلیم بافان می‌تواند به اقتصادی سازی و برندسازی گلیم هرسین کمک شایانی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، عبادالله کنجوریان فرماندار هرسین با تاکید بر ساخت تندیس بانوی پیشکسوت بافت گلیم گفت: […]

فرماندار هرسین از عملیاتی شدن علمی سازی و اقتصادی کردن گلیم هرسین خبر داد و گفت: ایجاد کمیته نرخ گذاری و اتحادیه گلیم بافان می‌تواند به اقتصادی سازی و برندسازی گلیم هرسین کمک شایانی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، عبادالله کنجوریان فرماندار هرسین با تاکید بر ساخت تندیس بانوی پیشکسوت بافت برند سازی گلیم هرسین وارد فاز عملیاتی می‌شودگلیم گفت: خانم آغاسلطان قاضی هرسینی بانوی ۹۵ساله و پیشکسوت بافت گلیم هرسین سهم مهمی در زنده نگه داشتن هنر چندین هزار ساله زنان این دیار داشته است.

کنجوریان در ادامه افزود: گلیم هرسین حاصل مهارت، تجلی ذوق و هنر زنان این شهرستان است و بعنوان بخشی از فرهنگ غنی این سرزمین و هنر دست بانوان این دیار کهن بصورت جدی نیازمند اقتصادی سازی است.

وی ادامه داد: حاصل دست رنج زنان هرسینی متاسفانه به جیب دلالان می‌رود و نرخ گذاری‌هایی که بر روی گلیم هرسین انجام می شود خیلی کمتر از ارزش واقعی آن است.

به گفته کنجوریان ایجاد کمیته نرخ گذاری و اتحادیه گلیم بافان می‌تواند به اقتصادی سازی و برندسازی گلیم هرسین کمک شایانی داشته باشد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
فوت ۳۲۸ بیمار کرونایی دیگر/ شمار قربانیان کرونا از ۶۶ هزارنفر گذشت