معاون نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه درباره وضعیت منابع آبی شرق استان کرمانشاه به دلیل کشت محصولات آب بر خصوصا برنج ابراز نگرانی کرد. آذر ولی‌زاده  با بیان اینکه طی بررسی‌های صورت گرفته، تمام دنیا و از جمله ایران و استان کرمانشاه  طی سال‌های آینده با بحران جدی آب مواجه خواهند بود، اظهار […]

 معاون نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه درباره وضعیت منابع آبی شرق استان کرمانشاه به دلیل کشت محصولات آب بر خصوصا برنج ابراز نگرانی کرد.

آذر ولی‌زاده  با بیان اینکه طی بررسی‌های صورت گرفته، تمام دنیا و از جمله ایران و استان کرمانشاه  طی سال‌های آینده با بحران جدی آب مواجه خواهند بود، اظهار کرد: این نگرانی درباره وضعیت منابع آبی استان کرمانشاه خصوصا منابع آبی شرق استان بسیار جدی است.

وی ادامه داد: آنچه مشخص است به دلیل کشت محصولات آب بر مدام در حال از دست دادن منابع آب سطحی و زیرزمینی هستیم که این مشکل برای برخی منابع مانند رودخانه “گاماسیاب” بیشتر است.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه یکی از مهمترین کشت‌های پر مصرف در شرق کرمانشاه را برنج اعلام کرد و یادآور شد: هر هکتار برنج تا حدود ۲۰ هزار مترمکعب آب مصرف می‌کند که عمدتا هم از محل آب‌های سطحی تامین می‌شود.

ولی‌زاده خاطرنشان کرد: البته کشت‌های پرمصرف دیگری نیز مانند چغندر و ذرت هم در این محدوده داریم که به از دست رفتن منابع آب دامن می‌زند.

وی از معضل کشت محصولات آب بر به عنوان یک بحران جدی یاد کرد که بارها در کارگروه‌های تخصصی مطرح و نامه‌ها و اخطارهای لازم نیز به دستگاه‌های مربوطه برای جلوگیری از برداشت آب برای محصولات پرمصرف داده شده است.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه تاکید کرد: قرار است برای حل این معضل برنامه‌ای با همکاری امور آب و جهاد کشاورزی با هدف تعیین کشت‌های جایگزین طراحی شود.

ولی‌زاده ابرازامیدواری کرد، با اجرای این برنامه، از سال آینده با مشکل کمتری در زمینه کشت‌های آب بر مواجه باشیم.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تعداد تست‌های مثبت کرونا در کرمانشاه ۳ برابر افزایش داشتهاست

وی گفت: همچنین مقرر شده میزان برداشت از منابع آبی بر اساس نوع و میزان کشت مشخص شود تا امکان اضافه برداشت خصوصا از چاه‌ها وجود نداشته باشد که برای این منظور لازم است چاه‌ها مجز به کنتور هوشمند شوند./ایسنا