متوسط عملکرد تولید نخود در استان کرمانشاه در هر هکتار ۸۳۲ کیلوگرم است که این میزان ۲۶ درصد از میانگین کشوری بیشتر است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با حضور در بخش خبری شبکه زاگرس با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کشت نخود در استان […]

متوسط عملکرد تولید نخود در استان کرمانشاه در هر هکتار ۸۳۲ کیلوگرم است که این میزان ۲۶ درصد از میانگین کشوری بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با حضور در بخش خبری شبکه زاگرس ۴۴ درصد نخود کشور در کرمانشاه تولید می‌شودبا بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کشت نخود در استان به صورت مکانیزه انجام می‌شود، گفت: با این وجود مراحل داشت و برداشت این محصول عمدتا به صورت سنتی انجام می‌شود که مشکلاتی را برای کشاورزان به همراه دارد.

نوربخش حاتمی افزود: برای رفع این مشکل طی سه سال گذشته ترویج فرهنگ کاشت نخود پاییزه در ارقام عادل و منصور در استان آغاز شده که خوشبختانه تا به امروز حدود ۴۲ هزار هکتار از سطح زیر کشت نخود در استان کرمانشاه به این ارقام اختصاص پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در این نوع کشت مراحل داشت و برداشت نیز به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه یکی از مشکلات بخش کشاورزی استان را نبود صنایع تبدیلی دانست و گفت: خوشبختانه طی دو سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار تن به ظرفیت فراوری و صنایع تبدیلی استان اضافه شده که اولویت اول این بخش فراوری محصول نخود است.

حاتمی افزود: در حال حاضر راه اندازی دو واحد فراوری، بسته بندی و سورتینگ نخود در استان آغاز شده که در آینده نزدیک به بهره برداری می‌رسند.

۱۸۰ هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه به کشت نخود اختصاص دارد و این استان از لحاظ تولید و سطح زیر کشت این محصول رتبه اول کشور را دارا می‌باشد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
رفع تخلفات سد معبر در کرمانشاه به مطالبه مردمی تبدیل شدهاست