شناسه خبر ۲۹۷۹۵۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۰۰:۲۰:۲۷ A پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید تامین ۵ میلیون دز نیاز کشور به واکسن سرخک


شناسه خبر
۲۹۷۹۵۵

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
مدت زمان خدمت سربازی در مناطق مختلف چقدر است؟