آقای  استاندار ، آقای شهردار و اعضای  شورای  اسلامی شهر / این  یک  هشدار از سوی مردم  است
آقای  استاندار ، آقای شهردار و اعضای  شورای  اسلامی شهر / این  یک  هشدار از سوی مردم  است

آقای  استاندار ، آقای شهردار و اعضای  شورای  اسلامی شهر / این  یک  هشدار از سوی مردم  است بر هیچ کس  پوشیده نیست  که یکی از ابزار ها و اماکن برای تخلیه  هیجان  جوانان شهر بازی است و  اما ، چه  کسی باید  پاسخگوی  این  مسئله  باشد  که  کلانشهر کرمانشاه ، مرکز غرب کشور  ،  […]

آقای  استاندار ، آقای شهردار و اعضای  شورای  اسلامی شهر / این  یک  هشدار از سوی مردم  است

بر هیچ کس  پوشیده نیست  که یکی از ابزار ها و اماکن برای تخلیه  هیجان  جوانان شهر بازی است و  اما ، چه  کسی باید  پاسخگوی  این  مسئله  باشد  که  کلانشهر کرمانشاه ، مرکز غرب کشور  ،  باید  جوانانش برای تخلیه  هیجان و  ایجد شادی  به  همدان و  استانهای  همجوار بروند .

دیر زمانی است  بواسطه  عدم تدبیر  مدیران  پیشین و فعلی ،  شهر یک  میلیون نفری  کرمانشاه فاقد  شهر بازی است ،  چندی پیش  پوریا  فخری رئیس  شورای اسلامی   شهر  کرمانشاه  از  عبارت  شرم‌آور است که کرمانشاه حتی یک “شهربازی” ندارد  استفاده  کرد

جناب آقای استاندار و  شهردار  محترم ،  مطمئناً  به  تابستان امسال نخواهد  رسید ولی  شما را  به  هر مقدسی که برایتان مقدس  است  برای این  مسئله  که  این روزها  به  نماد  بی تدبیری  برای مدیران و  آبرویزی  برای  کرمانشاه در غرب  تبدیل شده است فکری  بکنید

باره شنیده ایم  سرمایه  گذار می آید ، نقشه ها و انیمیشن ها  تهیه شد ولی   نتیجه اش  چه  شد ؟  هیچ و آه  و افسوس برای شهروندانی  که هر  روز  از کنار شهر بازی  سابق  لب آب می گذرند و به حال  همه بانیان  این بی تدبیری   تاسف می خورند

عالیجنابان  این بی تدبیری شما  بدون شک در خاطر مردم  بیادگار خواهد ماند و بر عکس آن  نیز اگر  تلاشی برای اینکار شود  نام  شما به  عنوان  بانیان  یک  کار بزرگ در خاطر آنها بیادگار خواهد  ماند .

آقای شهردار  ، آقای استاندار  و همه  کسانی  که می توانید  کاری بکنید و نمی کنید  این  هشدار مردم  را  جدی بگیرید  و بیش از این  تعلل را برای خود جایز ندانید

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
 آب شرب بیش از ۱۱ هزار نفر در شهرستان اسلام آباد غرب پایدار شد