جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز  پنجشنبه ۹ بهمن ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش  ساعت ۸  تا ۸.۳۰ ریاضی – مشترک تمام رشته ها-پایه ۱۱-شاخه  فنی و حرفه ای ساعت ۸.۳۰ تا ۹ کار با php- رشته تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی – […]

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز  پنجشنبه ۹ بهمن ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت ۸  تا ۸.۳۰ ریاضی – مشترک تمام رشته ها-پایه ۱۱-شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ کار با php- رشته تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی – پایه ۱۲-شاخه  کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ طراحی و ساخت پاتختی – رشته صنایع چوب و مبلمان – پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای
 
ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ کارگاه خوشنویسی-رشته گرافیک – پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰کارگاه گرافیک – رشته گرافیک – پایه ۱۱- -شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی  پایه  دوم 
 
ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم
 
ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ علوم تجربی و تفکر  پایه پنجم  

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی – درس پنجم ( قسمت دوم)    پایه هفتم 

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ عربی – حل تمارین درس پنجم پایه هشتم 

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ عربی – درس چهارم ( قسمت دوم) پایه نهم 

  دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰  آموزش معلمان-  ویژگی های بازخورد  جلو برنده در تدریس و یادگیری 

متوسطه دوم  

  ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ ریاضی دو –  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی 
   
 ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست یک – پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
 
ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ ریاضی دو – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تعداد تست‌های مثبت سرپایی کرونا در کرمانشاه رو به افزایشاست

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی دو -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها .

ساعت ۱۰.۱۵ درس زبان ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۰.۴۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما 

ساعت ۸ اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی  ششم  دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰  درس آموزش قرآن  ششم  دبستان.

ساعت ۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول 

ساعت ۱۵.۳۰ عربی، و زبان قران یک  پایه ۱۰  رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری