متن این بیانیه به شرح است: مردم شریف و هم استانی های عزیز، ضمن تشکر از همکاری و همدلی مردم شریف استان در مقابله همگانی با ویروس کرونا و رعایت اصول بهداشتی و توجه به توصیه های متخصصان که منجر به کاهش موارد بستری و فوت ناشی از این بیماری گردیده است بر خود وظیفه […]

متن این بیانیه به شرح است:

مردم شریف و هم استانی های عزیز، ضمن تشکر از همکاری و همدلی مردم شریف استان در مقابله همگانی با ویروس کرونا و رعایت اصول بهداشتی و توجه به توصیه های متخصصان که منجر به کاهش موارد بستری و فوت ناشی از این بیماری گردیده است بر خود وظیفه می دانیم برای بار دیگر  مراتب قدردانی این سازمان از مساعی همکاران نظام سلامت در بخش های دانشگاهی و خصوصی ،مراکز بهداشت و بیمارستانها و نیز تمام بخش های دولتی و غیردولتی اعلام داریم .

به گزارش فرتاک نیوز،بر اساس ارزیابی های کارشناسی و اعلام نظر متخصصان امر و تحلیل شرایط موجود گرچه در روزهای اخیر به مدد همکاری عمومی موارد بستری بیماران کاهش یافته ،اما همزمان علائم و نشانه هایی از احتمال درگیری در سنین نوجوانی و کودکان با قدرت انتشار بالا وجود دارد که در صورت عادی انگاری بیمار احتمال خیز مجدد بیماری با شدتی بیشتر از آنچه در ماههای قبل شاهد بودیم را مطرح ساخته است.

سازمان نظام پزشکی اردبیل با ابراز نگرانی از این موضوع ،تصمیمات اتخاذ گردیده در خصوص بازگشایی مدارس بدون توجه به سیر جدید بیماری،بی توجهی ارگانهای دولتی و غیر دولتی در نحوه تنظیم خدمات دهی به مردم ،کاهش سطح رعایت های بهداشتی در مکانهای پر تردد نظیر بانک ها،مراکز تجاری و … را هدر دادن زحمات یکساله کادر زحمتکش درمانی می داند و تبعات سوء آن را در صورت خیز مجدد بیماری جبران ناپذیر ارزیابی می نماید و از دست اندرکاران تصمیم گیری در سطح استان انتظار دارد در کنار تلاش های قابل تقدیر خود همچنان از عنصر نظارت در حوزه حق و حقوق سلامت شهروندان محافظت و مراقبت نمایند و همچنان در ارتباط تنگاتنگ با نظرات کارشناسان امر و متخصصان حوزه سلامت تصمیمات موثر که حفظ سلامت عمومی سر لوحه آن می باشد اتخاذ نمایند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
نخستین بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی در کرمانشاه شناساییشد

در پایان از مردم شریف استان استدعا دارد همگام با اجرای طرح بیماریابی و جداسازی بیماران که بصورت گسترده در سطح استان در حال اجرا است با مجریان طرح همکاری مناسب بعمل آید که قطعا خیر و صلاح همگان در همکاری و همدلی خواهد بود.