شهرداری کرمانشاه با توجه به انتشار کلیپی در خصوص ورود مشاور رسانه ای شهردار کرمانشاه به همراه بادیگارد در فضای مجازی طی بیانیه انتصاب و حضور شخصی با عنوان مشاور شهردار در سومین نشست خبری شهردار کرمانشاه را تکذیب کرد./به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، شهرداری کرمانشاه ضمن تقدیر و تشکراز خبرنگاران فهیم […]

هیچ شخصی مشاور رسانه ای شهرداری کرمانشاه نیست

شهرداری کرمانشاه با توجه به انتشار کلیپی در خصوص ورود مشاور رسانه ای شهردار کرمانشاه به همراه بادیگارد در فضای مجازی طی بیانیه انتصاب و حضور شخصی با عنوان مشاور شهردار در سومین نشست خبری شهردار کرمانشاه را تکذیب کرد./به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، شهرداری کرمانشاه ضمن تقدیر و تشکراز خبرنگاران فهیم و فرهیخته در کنفرانس خبری شهرداری کرمانشاه یادآور می شود فیلمی که در فضای مجازی توسط یکی از فعالین رسانه ای به عنوان مشاور شهرداری انعکاس داده شده است، هیچگونه ارتباط شغلی، کاری و مسئولیتی به عنوان مشاور شهردار نداشته و فقط به عنوان یکی از فعالین فضای مجازی در جلسه حضور داشته است./اینگونه رفتاراز طرف مجموعه مدیریت شهری بعنوان نهادی مردمی و خدمت گذار به جامعه شهروندی به هیچ وجه مورد تایید نیست و این اقدام از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.

شهرداری کرمانشاه با توجه به انتشار کلیپی در خصوص ورود مشاور رسانه ای شهردار کرمانشاه به همراه بادیگارد در فضای مجازی طی بیانیه انتصاب و حضور شخصی با عنوان مشاور شهردار در سومین نشست خبری شهردار کرمانشاه را تکذیب کرد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، شهرداری کرمانشاه ضمن تقدیر و تشکراز خبرنگاران فهیم و فرهیخته در کنفرانس خبری شهرداری کرمانشاه یادآور می شود فیلمی که در فضای مجازی توسط یکی از فعالین رسانه ای به عنوان مشاور شهرداری انعکاس داده شده است، هیچگونه ارتباط شغلی، کاری و مسئولیتی به عنوان مشاور شهردار نداشته و فقط به عنوان یکی از فعالین فضای مجازی در جلسه حضور داشته است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
مرزبانی نقش تأثیرگذاری در تولید امنیت پایدار کشوردارد

اینگونه رفتاراز طرف مجموعه مدیریت شهری بعنوان نهادی مردمی و خدمت گذار به جامعه شهروندی به هیچ وجه مورد تایید نیست و این اقدام از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.