توئیت  محمد  رشیدی نماینده مردم  کرمانشاه در مورد  استیضاح  وزیر صمت !!
توئیت  محمد  رشیدی نماینده مردم  کرمانشاه در مورد  استیضاح  وزیر صمت !!

بارها از سر دلسوزی به دوستان در دولت عرض کردیم که جناب فاطمی امین بیشتر مدیر ستادی است تا مدیر اجرایی ولی دوستان از شدت محبت به ایشان نپذیرفتند. موافقتمان با استیضاح به جهت احقاق حقوق عامه مردم و خیرخواهی برای دولت بود. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید تفاوتی بین جمهوری خواه‌ها […]

بارها از سر دلسوزی به دوستان در دولت عرض کردیم که جناب فاطمی امین بیشتر مدیر ستادی است تا مدیر اجرایی ولی دوستان از شدت محبت به ایشان نپذیرفتند. موافقتمان با استیضاح به جهت احقاق حقوق عامه مردم و خیرخواهی برای دولت بود.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اگر دولت مخفیانه قیمت بنزین را افزایش دهد، با طرح سه فوریتی آن را لغو می‌کنیم/ مردم به اندازه کافی مشکل دارند