عباس یاری، منتقد سینما و دبیر تحریریه مجله فیلم با تایید این گفت: ریه‌های خانم خیراندیش هم درگیر کرونا شده و ایشان در بیمارستان در حال کورتون‌درمانی است.   پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید پرداخت مطالبات ۸ ساله بازنشستگان فولاد

عباس یاری، منتقد سینما و دبیر تحریریه مجله فیلم با تایید این گفت: ریه‌های خانم خیراندیش هم درگیر کرونا شده و ایشان در بیمارستان در حال کورتون‌درمانی است.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تمدید اعتبار وکالتنامه ها در شهرهای قرمز کرونایی