عباس یاری، منتقد سینما و دبیر تحریریه مجله فیلم با تایید این گفت: ریه‌های خانم خیراندیش هم درگیر کرونا شده و ایشان در بیمارستان در حال کورتون‌درمانی است.   پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید ۱۶۱ دستگاه تبلت به دانش‌آموزان نیازمند کرمانشاه اهداشد

عباس یاری، منتقد سینما و دبیر تحریریه مجله فیلم با تایید این گفت: ریه‌های خانم خیراندیش هم درگیر کرونا شده و ایشان در بیمارستان در حال کورتون‌درمانی است.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
رسمی ؛ برنامه باشگاه استقلال برای قرارداد مهدی قایدی مشخص شد