قیمت برخی خودروهای پرفروش در آخرین روز کاری هفته اعلام شد و قیمت ۲۰۸ به ۹۰۵ میلیون تومان رسید و این در حالی است که مسئولین ادعای کاهش قیمت خودرو در بازار را دارند.   پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید اعتراف سنگین بازیکن استقلال در برنامه فوتبال برتر

قیمت برخی خودروهای پرفروش در آخرین روز کاری هفته اعلام شد و قیمت ۲۰۸ به ۹۰۵ میلیون تومان رسید و این در حالی است که مسئولین ادعای کاهش قیمت خودرو در بازار را دارند.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارها