رضا  عاطفیان ، مجری  صدا و سیما شبکه زاگرس
رضا  عاطفیان ، مجری  صدا و سیما شبکه زاگرس

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید شهردار کرمانشاه، گفت: امروز سکوتم را می شکنم تا از حق دفاع کنم، چرا که اگر این کار را نکنم حق مردم ضایع می شود.!!

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کامران زنگیشه ، از مدیران شهرداری تهران