جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز  شنبه ۱۱ بهمن ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش  ساعت ۸  تا ۸.۳۰ اسکلت سازی – رشته ساختمان – پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی- رشته تاسیسات مکانیکی – پایه ۱۲ -شاخه فنی […]

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز  شنبه ۱۱ بهمن ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت ۸  تا ۸.۳۰ اسکلت سازی – رشته ساختمان – پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی- رشته تاسیسات مکانیکی – پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی تخصصی- رشته ساختمان -پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ ‌ساخت کابینت آشپزخانه – رشته  صنایع چوب و مبلمان – پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ رنگ کاری مبلمان – رشته صنایع چوب و مبلمان – پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

  

 دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی  پایه  دوم 

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰  بازی و ریاضی  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پایه پنجم  

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ علوم تجربی و تفکر  پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ زبان انگلیسی- تمرین های درس پنجم پایه هفتم 

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ زبان انگلیسی- شنیداری درس  چهار  پایه هشتم 

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ زبان انگلیسی- ادامه گرامر و بخش شنیداری درس سه    پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان – سنجش آمیخته با تدریس در گسترده عربی 

متوسطه دوم  

  ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷  زیست شناسی ۲  –  پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی

  ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی 

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ کارگاه کار آفرینی و تولید  – پایه ۱۱ – مشترک تمامی رشته ها

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اجرای۸۵۴ کیلومتر شبکه گذاری دراستان کرمانشاه در سال۹۹

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰.۲۵  تا ۲۰.۵۰ فیزیک دو -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت ۸ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸.۳۰ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۰.۱۵ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت ۱۰.۴۵ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی. 

ساعت ۱۱.۱۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی و فیزیک.

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸ علوم و معارف قرانی۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ احکام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن اول دبستان.

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳   پایه دوازدهم   رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۵.۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم  مقطع  اول متوسطه