حادثه برق‌گرفتگی در یک کارگاه سنگبری در منطقه صنعتی محلات استان مرکزی، منجر به مرگ یک کارگر جوان شد. از قرار معلوم؛ کارگر متوفی که شاغل کارخانه سنگبری بوده برای پایین آوردن یک توپ فوتبال از روی دیوار، بالای تیر چراغ برق می‌رود که بر اثر نزدیکی به ترانس فشار قوی، جان خود را از […]

حادثه برق‌گرفتگی در یک کارگاه سنگبری در منطقه صنعتی محلات استان مرکزی، منجر به مرگ یک کارگر جوان شد.

از قرار معلوم؛ کارگر متوفی که شاغل کارخانه سنگبری بوده برای پایین آوردن یک توپ فوتبال از روی دیوار، بالای تیر چراغ برق می‌رود که بر اثر نزدیکی به ترانس فشار قوی، جان خود را از دست می‌دهد.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
هدف دانشگاه علوم پزشکی اخذ مجوز رشته های دستیاری دندانپزشکیاست