اختصاصی / گزارش تصویری آموزش مدیریت مصرف برق / بابابرقی شرکت توزیع برق استان کرمانشاه در مدارس کرمانشاه
اختصاصی / گزارش تصویری آموزش مدیریت مصرف برق / بابابرقی شرکت توزیع برق استان کرمانشاه در مدارس کرمانشاه

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید کرمانشاه ازجمله کلان شهرهایی است که در سال‌های اخیر به مفهوم هوشمندسازی توجه ویژه‌ای داشته است

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تاریخچه برق در کرمانشاه را بدانیم