متاسفانه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص افزایش شیب ملایم بستری‌ها و بیماران سرپایی در استان ها گزارش هایی ارایه شد/یکی از این استان ها که با شیب ملایم بسترها روبرو می باشد،کرمانشاه است که هر چند این شیب کم است اما این نگرانی وجود دارد که رشد و افزایش میزان بستری […]

مردم در آستانه سال نو همچنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند

متاسفانه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص افزایش شیب ملایم بستری‌ها و بیماران سرپایی در استان ها گزارش هایی ارایه شد/یکی از این استان ها که با شیب ملایم بسترها روبرو می باشد،کرمانشاه است که هر چند این شیب کم است اما این نگرانی وجود دارد که رشد و افزایش میزان بستری ها منجر به افزایش میزان فوتی ها شود./در آستانه سال جدید و شروع خریدهای نوروزی از مردم استان انتظار داریم که همچنان مانند گذشته پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا با افزایش میزان بستری ها و فوتی ها روبرو نشویم وانشاالله سال جدید را بدون مشکل از لحاظ بیماری آغاز کنیم که این مهم مستلزم رعایت پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی است./طبیعی است که در آستانه سال جدید کسب و کارها فعال می شوند و اگر این شیوه نامه ها رعایت نشود با افزایش میزان بستری ها و بیماران سرپایی روبرو خواهیم شد که با افزایش میزان بستری ها با افزایش فوتی ها مواجه خواهیم شد و با افزایش فوتی ها مجبور خواهیم بود که دوباره طرح محدودیت ها و ممنوعیت ها را نیز اجرایی کنیم./با اجرای محدودیت ها و ممنوعیت ها شغل و کسب و کارها نیز دچار خسارت خواهد شد و این موضوع باعث می شود که در ایام خرید برای نوروز بعضی از شغل ها درآمد خود را از دست بدهند به همین خاطر رعایت پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی الزامی است./در شهرستان های استان که دارای وضعیت زرد هستند نیز همچنان محدودیت منع تردد وجود دارد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
دیدار هیئت مدیره کانون پیشکسوتان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با محمدرضا ساکت

 در آستانه سال جدید از مردم انتظار داریم که همچنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند در غیر این صورت با پیک جدید بیماری کووید ۱۹ مواجه خواهیم شد.

متاسفانه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص افزایش شیب ملایم بستری‌ها و بیماران سرپایی در استان ها گزارش هایی ارایه شد .

یکی از این استان ها که با شیب ملایم بسترها روبرو می باشد،کرمانشاه است که هر چند این شیب کم است اما این نگرانی وجود دارد که رشد و افزایش میزان بستری ها منجر به افزایش میزان فوتی ها شود.

در آستانه سال جدید و شروع خریدهای نوروزی از مردم استان انتظار داریم که همچنان مانند گذشته پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا با افزایش میزان بستری ها و فوتی ها روبرو نشویم وانشاالله سال جدید را بدون مشکل از لحاظ بیماری آغاز کنیم که این مهم مستلزم رعایت پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی است.

طبیعی است که در آستانه سال جدید کسب و کارها فعال می شوند و اگر این شیوه نامه ها رعایت نشود با افزایش میزان بستری ها و بیماران سرپایی روبرو خواهیم شد که با افزایش میزان بستری ها با افزایش فوتی ها مواجه خواهیم شد و با افزایش فوتی ها مجبور خواهیم بود که دوباره طرح محدودیت ها و ممنوعیت ها را نیز اجرایی کنیم.

با اجرای محدودیت ها و ممنوعیت ها شغل و کسب و کارها نیز دچار خسارت خواهد شد و این موضوع باعث می شود که در ایام خرید برای نوروز بعضی از شغل ها درآمد خود را از دست بدهند به همین خاطر رعایت پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی الزامی است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
افزایش شهر‌های قرمز کرونایی استان کرمانشاه

 در شهرستان های استان که دارای وضعیت زرد هستند نیز همچنان محدودیت منع تردد وجود دارد.