ماندن  در مسئولیت ها  گناهی نا بخشودنی است !!  امید ، نقد ،  راهکار ،  شعار محوری فر نیوز
ماندن  در مسئولیت ها  گناهی نا بخشودنی است !!  امید ، نقد ،  راهکار ،  شعار محوری فر نیوز

سید سعید قاسمی /  امید ، نقد ، راهکار   به  عنوان  شعاری محوری  فرنیوز  تعیین  شد   ، در دنیای حاضر بسیاری از برندها ،  و  سایت ها  شعار اختصاصی دارند . حتی بیشتر از اسم برند ، با شعارشان شناخته میشوند . با توجه به ماموریتی  که برای فر نیوز  به عنوان قدیمی ترین […]

سید سعید قاسمی /  امید ، نقد ، راهکار   به  عنوان  شعاری محوری  فرنیوز  تعیین  شد   ، در دنیای حاضر بسیاری از برندها ،  و  سایت ها  شعار اختصاصی دارند . حتی بیشتر از اسم برند ، با شعارشان شناخته میشوند . با توجه به ماموریتی  که برای فر نیوز  به عنوان قدیمی ترین پایگاه خبری در استان  کرمانشاه  در نظر  گرفته ایم   بر آن شدیم تا  شعاری در خور  و متناسب با  خواسته ها  و  ماموریت های  که برای  این  پایگاه خبری در نظر گرفته ایم  تعیین کنیم  ،  بدون تردید  ثبت شعار مناسب می تواند بسیار بهتر از تبلیغات دیگر پایگاه های خبری  ما را در ذهن مخاطب جا بیندازد .

در شعاری که برای فرنیوز  در  نظر  گرفته  الویت را به  امید  آفرینی در  جامعه داده ایم  ،  باور  و یقین داریم  امروز  امید آفرینی یکی از  ضرورت  های   جامعه امروزی  ما  می باشد  و  بدون آن   نمی توان زندگی کرد  ، این روزها بواسطه  عوامل متعدد این امید  کمرنگ شده است و  فر نیوز  در ماموریتی که برای خود تعریف کرده  قصد دارد  با تمام توان در این  راه  نقش  آفرینی  کند

دومین  هدف ، نقد  خوب  و  منصفانه و البته  بی تعارف مسائل استان است  ، در این راه  با هیچ کس  تعارف نداریم،  دوربین  ،  قلم  و نگاه   کارشناسی خود را در بخش های زیر ذره بین  فر نیوز  بسوی مدیران و امورات  استان  نشانه  خواهیم  رفت   تا  شاید  نقد های ما  سبب  رشد و تکامل  برنامه ها  در  استان  شود  .

و اما  ،  نیک می دانیم  نقد دارای قواعد و شاخصه هایی است  که   رعایت  انصاف در آن اصل اول است  ،  عیب  جویی  برای اهداف خاص از  نظر ما مردود است و  باج  خواهی  کاری  بیشرمانه  که  اندک ، تاکید می کنم  اندک  افرادی این  ساحت  مبارک ( اهالی رسانه ) را  در مواقعی  دچار خسران می کنند

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
راه میانبر برای پیشرفت استان کرمانشاه

رکلمه  سوم  شعار فر نیوز  راهکار است  ،  تاکید می کنم  ،  نقد بدون ارائه راهکار ،  کاری عبث و نا ثواب است ، هرچند  اعتقاد داریم مدیران بابت  اینکه  راهکار برای  حل  مشکل  بدهند  پول می گیرند و می بایست   برای  حل مشکلات  راهکارهای  کارشناسی خود را  ارئه نمایند  و اگر نتوانند این کار را انجام بدهند اولین  نقد  بر آن مترتب است   که   ماندن آنها در مسئولیت ها  گناهی نا بخشودنی است .

اما ما در پایگاه خبری فر نیوز   خود را موظف می دانیم  برای   کمک  به  مدیران  راهکار هایی که به نظرمان می آید  را ارائه نمائیم تا  شاهد بالندگی  استان  کرمانشاه  که اعتقاد داریم  شایستگی های زیادی دارد و اما جایگاه  در خور ندارد باشیم

حرف آخر  اینکه  ،  شعار  امید ، نقد و راهکار  راهبرد و  شعار ماست که بر پیشانی سایت  حک شده است  . در واقع  این  شعار  شعار ، زبان گویا ، سیاست ما  و حرف مردم است   ، اعتقاد داریم  این  شعار می توان  شعارها پل   ارتباطی بین ما و مدرم  مطالبه گری باشد  که  حرف های زیادی برای  گفتن دارند  و فر نیوز  در آینده  برنامه های زیادی برای  شنیده  حرف های مردم دارد  .

بزودی  شاهد  کارهای  ویژه  و خاصی از  پایگاه خبری فر نیوز  خواهد  بود ، کار هایی  که  می تواند و باید  در استان  تاثیر  گذار باشد