مصطفی زاده فرماندار روانسر چهره  هفته اول خرداد  فر نیوز /  دلایل انتخاب !؟
مصطفی زاده فرماندار روانسر چهره  هفته اول خرداد  فر نیوز /  دلایل انتخاب !؟

فر نیوز  /  قدیمی ترین فرمانداری که با بیش از سه استاندار (بازوند ، امیری مقدم وصحرایی ) توانسته است همراهی داشته باشد ، وی همچنین با دو نماینده ( شهاب نادری و آرش لهونی ) تعامل خوبی داشته است .  مصطفی زاده قدیمی ترین فرمانداراستان کرمانشاه است ، وی در اواخر اردیبهشت میزبان صحرایی […]

فر نیوز  /  قدیمی ترین فرمانداری که با بیش از سه استاندار (بازوند ، امیری مقدم وصحرایی ) توانسته است همراهی داشته باشد ، وی همچنین با دو نماینده ( شهاب نادری و آرش لهونی ) تعامل خوبی داشته است .  مصطفی زاده قدیمی ترین فرمانداراستان کرمانشاه است ، وی در اواخر اردیبهشت میزبان صحرایی به عنوان سومین استاندار بود .

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
نجات چهار کوهنورد گرفتار در ارتفاعات پراو