جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان بخشیده می شود
جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان بخشیده می شود

جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان به منظور حمایت از تولید، حفظ و افزایش اشتغال کارگاه های کوچک و متوسط بخشیده شد. به گزارش خبرنگار میلکان، مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار میلکان بیان داشت: در راستای مهار تورم و رشد تولید که برای سال ۱۴۰۲ نامگذاری شده است سازمان تامین […] […]

جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان به منظور حمایت از تولید، حفظ و افزایش اشتغال کارگاه های کوچک و متوسط بخشیده شد. به گزارش خبرنگار میلکان، مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار میلکان بیان داشت: در راستای مهار تورم و رشد تولید که برای سال ۱۴۰۲ نامگذاری شده است سازمان تامین […]

جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان به منظور حمایت از تولید، حفظ و افزایش اشتغال کارگاه های کوچک و متوسط بخشیده شد.
به گزارش خبرنگار میلکان، مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار میلکان بیان داشت: در راستای مهار تورم و رشد تولید که برای سال ۱۴۰۲ نامگذاری شده است سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه‌ای‌ جرائم کارگاه‌هایی که کمتر از ۱۰۰ نفر بیمه شده دارند را مورد بخشش قرار داد.
اسکندر کاکایی ملاک ارزیابی این طرح را آخرین لیست بیمه ارسالی در سال ۱۴۰۱ عنوان و تصریح کرد: کارآفرینان اگر به تامین اجتماعی بدهی داشته باشند، می‌توانند بدهی‌ها را به صورت یکجا یا به صورت تقسیط پرداخت کنند و جرائم این بدهی ها بخشیده می شود.
وی شرط این بخشودگی را افزایش نیرو و یا حفظ نیروهای کار در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: هدف از این بخشنامه حفظ و ایجاد اشتغال، کمک و حمایت از تولید برای کارگاه های کوچک و متوسط است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: کارفرمایان کارگاه های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی، اصناف و شرکت های دانش بنیان شامل این بخشودگی می‌شوند. اگر حتی یک ماه تعداد بیمه شدگان ریزش داشته باشد بخشودگی جرایم حذف و به همراه مانده بدهی باید جرائم بخشوده شده را نیز پرداخت کند.
وی تصریح کرد: کارفرمایان باید درخواست خود را طی سه ماه از پایان خرداد تا پایان مرداد ماه از طریق سامانه اعلام کنند و ده روز پس از اعلام موافقت برای بخشودگی جرائم باید به شعب مراجعه نمایند. اقساط بدهی‌ها از ۱۲ ماه تا ۳۶ ماه است و بنا به درخواست متقاضی، جرائم برای اقساط ۱۲ ماهه ۱۰۰درصد بخشوده خواهد شد و برای اقساط ۱۸، ۲۴، ۳۰ و ۳۶ ماهه به ترتیب ۸۵، ۷۵، ۶۰ و ۵۰ درصد از جرائم بخشوده خواهد شد.
کاکایی ضمن ابراز امیدواری از اینکه این اقدام سازمان تامین اجتماعی موجب رونق و حمایت از تولید و افزایش سطح اشتغال کارگاه‌ها و حفظ سطح اشتغال کارگاه‌ها بشود اظهارداشت: این بخشودگی شامل کارگاه‌های ورشکسته، در حال تسویه و منحل شده، رانندگان، کارگران، ساختمانی، ماده ۶۶ و ۴درصد سخت و زیان آور نمی‌شود.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تاریخچه برق در کرمانشاه را بدانیم