به منظور افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی و دامپروری هم اکنون ۱۶۶ طرح تحقیقاتی در استان کرمانشاه در دست اجرا است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: در حال حاضر ۴۳ عضو هیأت علمی مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات استان […]

به منظور افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی و دامپروری هم اکنون ۱۶۶ طرح تحقیقاتی در استان کرمانشاه در دست اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: در حال حاضر در دست اجرا بودن ۱۶۶ طرح تحقیقاتی کشاورزی و دامپروری در کرمانشاه۴۳ عضو هیأت علمی مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات استان کرمانشاه را در ۹ بخش شامل کشاورزی حفاظتی، چغندر قند، دانه‌های روغنی، علوم دامی، محصولات زراعی و باغی، گیاه پزشکی، خاک و آب و کنترل گواهی بذر انجام می‌دهند.

خمیس آبادی با بیان اینکه هدف از اجرای این تحقیقات افزایش امنیت غذایی و تولید محصولات پاک است، افزود: ارقام معرفی شده در این تحقیقات علاوه بر عملکرد بالا باید صفات مقاوم بودن در برابر بیماری ها، خشکسالی و کم آبی را داشته باشند.

وی شاخص‌ترین فعالیت این مرکز را اجرای طرح‌های تحقیقاتی در زمینه معرفی رقم گندم و دانه‌های روغنی اعلام کرد و گفت: برای معرفی یک رقم جدید در تولید گندم و یا دانه‌های روغنی حدود ۱۰ تا ۱۲ سال زمان لازم است که همه آزمون‌ها را با موفقیت طی کند.

خمیس آبادی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۵ رقم گندم در استان معرفی شده، افزود: امسال ۳۶ هزار تن بذر گندم آبی پرورشی بین کشاورزان توزیع شده است که در هر هکتار یک تن افزایش عملکرد دارد.

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه همچنین به معرفی ۵ رقم دانه روغنی برای افزایش عملکرد مزارع اشاره کرد و گفت: این رقم‌ها نسبت به دیگر ارقام علاوه بر افزایش عملکرد و مقاومت در برابر خشکی، ریزش دانه‌های کمتری دارند که در هر رقم بیش از ۲۵ تن بذر بین کشاورزان کرمانشاهی توزیع شده است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
۱۰ هزار پرنده مهاجر در سایت‌های کرمانشاه رصد شدند