در طرح «سفره مهربانی» هزار کارت ویژه خرید نان بین نیازمندان استان کرمانشاه توزیع شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دبیرکانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه گفت: کارت‌های خرید نان روزانه با موجودی ۴۵۰ هزار تومان سه ماه اعتبار دارد و در مراحل بعدی هم قابل تمدید است. امامیان افزود: شبکه خادمیاران رضوی […]

در طرح «سفره مهربانی» هزار کارت ویژه خرید نان بین نیازمندان استان کرمانشاه توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دبیرکانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه گفت: کارت‌های خرید نان روزانه با نان متبرک رضوی در سفره مهربانیموجودی ۴۵۰ هزار تومان سه ماه اعتبار دارد و در مراحل بعدی هم قابل تمدید است.

امامیان افزود: شبکه خادمیاران رضوی با هزار و ۶۳۴ عضو فعال کار شناسایی خانواده‌های نیازمند استان و کمک رسانی به آنان را برعهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین کانون خدمت رضوی استان امسال ۹ هزار و ۵۰۰ بسته کمک معیشتی بین خانواده‌های نیازمند کرمانشاهی توزیع کرده است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بیش از ۱۴۰۰ دُز واکسن کرونا در سرپل‌ذهاب تزریق شد