فاضلی زاد افزود: با شمارش آراء وحید نیشابوری، فریدون معتمدیان، ناهید سویه، روح الله مرادی، محمدامین حسینی، بهرام علی باقری و هادی نوروزی تپه شعبانی به عنوان هفت عضو اصلی هیات مدیره خانه مطبوعات کرمانشاه انتخاب شدند. وی خاطرنشان کرد: شهریار دبیری و محمدحسین ماهوتیان نیز به عنوان دو بازرس اصلی خانه مطبوعات استان انتخاب […]

فاضلی زاد افزود: با شمارش آراء وحید نیشابوری، فریدون معتمدیان، ناهید سویه، روح الله مرادی، محمدامین حسینی، بهرام علی باقری و هادی نوروزی تپه شعبانی به عنوان هفت عضو اصلی هیات مدیره خانه مطبوعات کرمانشاه انتخاب شدند.

وی خاطرنشان کرد: شهریار دبیری و محمدحسین ماهوتیان نیز به عنوان دو بازرس اصلی خانه مطبوعات استان انتخاب شدند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
ثبت بیشینه وزش باد در قصرشیرین