سرویس کرمانشاه _ انتخابات خانه مطبوعات و رسانه های استان کرمانشاه ه به صورت الکترونیکی برگزار و هیات مدیره جدید این تشکل برای سه سال آینده انتخاب شدند. به گزارش کرذپرس؛ بر این اساس در بخش مدیران مسئول وحید نیشابوری  و فریدون معتمدیان اکثریت آرا ماخوذه را کسب کردند. در بخش خبرنگار ناهید سویه، روح […]

انتخابات خانه مطبوعات و رسانه های استان کرمانشاه برگزار شد

سرویس کرمانشاه _ انتخابات خانه مطبوعات و رسانه های استان کرمانشاه ه به صورت الکترونیکی برگزار و هیات مدیره جدید این تشکل برای سه سال آینده انتخاب شدند.

به گزارش کرذپرس؛ بر این اساس در بخش مدیران مسئول وحید نیشابوری  و فریدون معتمدیان اکثریت آرا ماخوذه را کسب کردند.

در بخش خبرنگار ناهید سویه، روح الله مرادی و سید محمد امین حسینی انتخاب شدند .

هادی نوروزی در بخش نمایندگی خبرگزاری ها و بهرام علی باقری در بخش نمایندگی روزنامه سراسری انتخاب شدند.

بر اساس نتایج حاصل شده شهریار دبیری و محمد حسین ماهوتیان  نیز بعنوان بازرسان این دوره خانه مطبوعات و رسانه های استان کرمانشاه انتخاب شدند.

۸۳.۳درصد از اعضای خانه مطبوعات و رسانه های استان کرمانشاه در این انتخابات شرکت کردند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
سمپاشی۴۴ هزار هکتار از مزارع گندم و جو کرمانشاه علیه علف‌هایهرز