یکی از نزدیکان علی انصاریان درباره وضعیت او در جدال با ویروس کرونا گفت: سطح اکسیژن علی انصاریان به حدود ۸۰ درصد رسیده و او به هوش آمده است.   پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید حوادث ترافیکی در خمین ۲ فوتی و هفت مصدوم برجا گذاشت

یکی از نزدیکان علی انصاریان درباره وضعیت او در جدال با ویروس کرونا گفت: سطح اکسیژن علی انصاریان به حدود ۸۰ درصد رسیده و او به هوش آمده است.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
رقابت تیم کرمانشاه در مرحله پلی آف لیگ دسته اولبسکتبال