علیرضا کاکاوند  با اشاره به طرح رایگان شدن آب بهای مشترکین کم مصرف که از ابتدای دی ماه در سراسر کشور اجرا می‌شود، اظهار کرد: در استان کرمانشاه نیز مقدمات اجرای این طرح و شناسایی مشترکین کم مصرف انجام شده و از ابتدای دی ماه شروع می‌شود. وی با بیان اینکه فقط مشترکین بخش خانگی […]

علیرضا کاکاوند  با اشاره به طرح رایگان شدن آب بهای مشترکین کم مصرف که از ابتدای دی ماه در سراسر کشور اجرا می‌شود، اظهار کرد: در استان کرمانشاه نیز مقدمات اجرای این طرح و شناسایی مشترکین کم مصرف انجام شده و از ابتدای دی ماه شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه فقط مشترکین بخش خانگی مشمول این طرح هستند، خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که در ابتدای طرح ۱۴ درصد مشترکین بتوانند از مزیت رایگان شدن آب بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه معتقد است، هرچه در اجرای طرح پیش برویم ممکن است مشترکین بیشتری ترغیب به صرفه‌جویی در مصرف آب بشوند و مشمولین این طرح تا ۲۰ درصد مشترکین خانگی هم افزایش دهد.

کاکاوند با بیان اینکه میزان الگوی مصرف آب برای مشترکین در استان کرمانشاه ۱۵ مترمکعب در ماه تعیین شده، عنوان کرد: آب رایگان برای مشترکینی محاسبه خواهد شد که یک سوم الگوی مصرف را داشته باشند. به این ترتیب که بهای آب مصرفی برای مشترکینی که در ماه صفر تا پنج مترمکعب مصرف دارند، رایگان خواهد بود.

وی تاکید کرد: تفاوتی بین میزان مصرف در نظر گرفته شده در نواحی سردسیر و گرمسیر استان وجود ندارد.

به گفته کاکاوند در استان کرمانشاه حدود ۳۴۷ هزار اشتراک فعال خانگی شهری و حدود ۱۲۰ هزار اشتراک فعال خانگی روستایی داریم./ایسنا

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
آمادگی سازمان همیاری شهرداری برای مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی و بخش خصوصی