خدایا رحم کن، هرروز نگران خبر از دست دادن عزیزى بودن بسیار ناراحت کننده است. یه روز هنرمند، یه روز قهرمان و ورزشکار ، یه روز فامیل ویه روز رفیقى را از دست میدهیم آیا تا کى باید این صحنه هاى دردناک را به تماشا بنشینیم . مگر آسان است ضجه هاى مادران، پدران، فرزندان، […]

خدایا رحم کن، هرروز نگران خبر از دست دادن عزیزى بودن بسیار ناراحت کننده است. یه روز هنرمند، یه روز قهرمان و ورزشکار ، یه روز فامیل ویه روز رفیقى را از دست میدهیم آیا تا کى باید این صحنه هاى دردناک را به تماشا بنشینیم . مگر آسان است ضجه هاى مادران، پدران، فرزندان، خانواده ودوستان را شاهد باشیم ، مگر چقدر میتوان نشست و این داغهاى پى در پى را نظاره کرد؟ خدا به خانواده وبخصوص مادر انصاریان صبر عطا کند و به دوستانش که سالها کنار هم بودند تحمل این غم بزرگ را عطا نماید. یاد وخاطره عزیزان از دست رفته گرامى باد

 محمدرضا کربکندى

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
دو ستاره پرسپولیس در آستانه تمدید قرارداد