سرویس کرمانشاه _”مردم از صاحبان تریبون های رسمی توقع دارند که خود چاره تدبیر کنند و راه بنمایانند . تذکر وامصیبتا سر دادن بر دردهای مردم نه هنر است و نه چاره کار می باشد .” به نظرم صحبت های رئیس محترم قوه قضائیه در باب وحدت ، اختلاف نظر و وظیفه تریبون های رسمی […]

رسالت تریبون های رسمی / سیدعلاء الدین حیدری

سرویس کرمانشاه _”مردم از صاحبان تریبون های رسمی توقع دارند که خود چاره تدبیر کنند و راه بنمایانند . تذکر وامصیبتا سر دادن بر دردهای مردم نه هنر است و نه چاره کار می باشد .”

به نظرم صحبت های رئیس محترم قوه قضائیه در باب وحدت ، اختلاف نظر و وظیفه تریبون های رسمی کاملا سنجیده و منطقی بوده و بر ضرورت امروز جامعه متکی بودند .نیاز مبرم جامعه انسجام و امید است و رسالت اصلی و مهم تریبون های رسمی هم ، تحکیم وحدت و امید آفرینی در جامعه می باشد .
اینکه برخی تریبون ها تبدیل به محلی برای جدال و فریادهای بی حاصل کرده اند جای تاسف دارد . با شیوه فعلی نمی توان به مقابله این حجم از هجمه های دشمنان رفت و بر آنها فائق آمد.
تریبون های رسمی مثل مجلس شورای اسلامی باید محل بیان راهکارها و تهیه دستورهای مورد نیاز برای درمان دردهای جامعه باشد نه بلندگوی هوار کشیدن و محلی برای تسویه حسابهای سیاسی و …
تریبون های رسمی باید حاوی پیام همدلی و همگرایی و امید باشند چرا که شیون بر دردهای مردم نه چاره ساز است و نه حاصلی در بر دارد .
مردم از صاحبان تریبون های رسمی توقع دارند که خود چاره تدبیر کنند و راه بنمایانند . تذکر وامصیبتا سر دادن بر دردهای مردم نه هنر است و نه چاره کار می باشد .
در کل تریبون های رسمی باید صدای ایران واحد باشند .

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اعدام نشدن حمید صفت در تصمیم این مرد است! / بخشش هنوز نه! +اولین گفتگو