مهندس ابراهیم دارائی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه اظهار ڪرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ ڪاربری اراضی زراعی و باغ ها از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۶۴۶ فقره ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان کرمانشاه قلع و قمع شد.  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه هرگونه تغییر کاربری اراضی […]

مهندس ابراهیم دارائی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه اظهار ڪرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ ڪاربری اراضی زراعی و باغ ها از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۶۴۶ فقره ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان کرمانشاه قلع و قمع شد.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه هرگونه تغییر کاربری اراضی را منوط به اخذ مجوز از کمیسیون مربوط در جهاد کشاورزی این شهرستان دانست و افزود: هر شخصی خارج از مجوز این کمیسیون اقدام به تغییر کاربری کند بر حسب قانون مجرم محسوب و علاوه بر قلع و قمع به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغات به قیمت روز با کاربری جدید بر اساس آراء مقام های محترم قضایی محکوم خواهد شد.

 دارایی افزود : در سال گذشته ۱۳۴ مورد ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح ۲۰ هکتار در اراضی کشاورزی شهرستان کرمانشاه قلع و قمع شده است.

 دارائی با هشدار به احداث ڪنندگان بنا در مناطق غیر مجاز، به مردم توصیه ڪرد از خرید زمین هایی ڪه دارای ڪاربری غیرمجاز هستند و قصد ساخت و ساز دارند خودداری ڪرده و در دام ڪلاهبرداران و سودجویان قرار نگیرند./فرتاک

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
فرصتی طلایی که کرونا از صنایع دستی گرفت!