روز شنبه و به منظور افتتاح چند طرح عمرانی معاون اول رییس جمهوری روز شنبه به منظور افتتاح چند طرح عمرانی و پیگیری طرح‌های در دست اجرای استان کرمانشاه به این استان سفر می‌کند. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید کمبود تخت بیمارستانی برای بیماران کرونایی کرمانشاه تا ۲هفتهآینده

روز شنبه و به منظور افتتاح چند طرح عمرانی

معاون اول رییس جمهوری روز شنبه به منظور افتتاح چند طرح عمرانی و پیگیری طرح‌های در دست اجرای استان کرمانشاه به این استان سفر می‌کند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
موردی فوتی در اثر ابتلا قطعی به کرونا در استان کرمانشاه ثبتنشده است