روز شنبه و به منظور افتتاح چند طرح عمرانی معاون اول رییس جمهوری روز شنبه به منظور افتتاح چند طرح عمرانی و پیگیری طرح‌های در دست اجرای استان کرمانشاه به این استان سفر می‌کند. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید خطر خشک شدن ۱۰ هزار هکتار از باغات کرمانشاه

روز شنبه و به منظور افتتاح چند طرح عمرانی

معاون اول رییس جمهوری روز شنبه به منظور افتتاح چند طرح عمرانی و پیگیری طرح‌های در دست اجرای استان کرمانشاه به این استان سفر می‌کند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
۹۳ فوتی جدید کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته / ۶۷۷ تن بستریشدند