در بازارچه مرزی پرویزخان یک مرزدار مامور در پست کنترلی بازارچه مرزی پرویزخان رشوه ۱۰ هزار دیناری را رد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار یحیی الهی فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اعلام این خبر گفت: مرزداران مستقر در پست کنترل بازارچه مرزی پرویزخان حین بازدید کامیون‌های حامل بار‌های صادراتی به یک […]

در بازارچه مرزی پرویزخان

یک مرزدار مامور در پست کنترلی بازارچه مرزی پرویزخان رشوه ۱۰ هزار دیناری را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار یحیی الهی فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اعلام این خبر گفت: مرزداران مستقر رد رشوه ده هزار دیناریدر پست کنترل بازارچه مرزی پرویزخان حین بازدید کامیون‌های حامل بار‌های صادراتی به یک دستگاه کامیون عراقی مشکوک برخورد کردند که پس از بازرسی چهار کیسه ۲۵ کیلویی لوبیا سفید قاچاق از آن کشف شد.

سردار الهی افزود: پس از دستگیری این فرد او ۱۰ هزار دینار عراقی به گروهبان یکم امیر حاجی علیانی پیشنهاد رشوه می دهد که این مرزدار ضمن رد رشوه با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی  وجه رشوه را صورت جلسه و ضمیمه پرونده کرده است.

به گفته وی متهم با تشکیل پرونده و صورت جلسه پیشنهاد رشوه تحویل مقامات قضائی شده است 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کرمانشاه گرفتار در بحران کرونا/افزایش شهر‌های قرمز به ۹شهر