ویژه دانشجویان منطقه ۵ بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه ۵، یکم اسفند در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه ۵ قرار است به مرکزیت دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شود.این المپیاد، یکم اسفندماه در دو […]

ویژه دانشجویان منطقه ۵

بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه ۵، یکم اسفند در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه ۵ قرار است به مرکزیت دانشگاه رازی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی در دانشگاه رازی برگزار می‌شودکرمانشاه برگزار شود.
این المپیاد، یکم اسفندماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می‌شود.
داوطلبانی که در این المپیاد شرکت کردند، باید ضمن همراه داشتن کارت ملی و کارت دانشجویی، یک ساعت قبل از شروع آزمون (از ۷ صبح) در محل حوزه خود حضور داشته باشند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
22 هزار نفر در استان کرمانشاه مشمول بیمه کارگران ساختمانیهستند