سرویس ایران- یک روز پس از آنکه محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران در سنندج اعلام کرد: «کمیسیون تلفیق مسئول اصلاح بودجه است»؛ محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری از ارایه اصلاحیه بودجه از سوی دولت خبر داد! پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید کشف کودک ۴ ساله در […]

سرویس ایران- یک روز پس از آنکه محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران در سنندج اعلام کرد: «کمیسیون تلفیق مسئول اصلاح بودجه است»؛ محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری از ارایه اصلاحیه بودجه از سوی دولت خبر داد!

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بیش از ۱۷۰۰ دستگاه موتورسیکلت رسوبی در کرمانشاه ترخیصشد