یک ماه قبل ارزش روز ۳۶ شرکت موجود در پرتفوی سهام عدالت برای دارندگان سهام ۵۰۰ هزارتومانی معادل ۹ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان بود؛ اما این رقم در آخرین روز معاملات بورس به ۸ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان رسید. این رقم به معنای کاهش یک‌میلیون و ۲۶۸ هزارتومانی ارزش سهام این سبد است. […]

یک ماه قبل ارزش روز ۳۶ شرکت موجود در پرتفوی سهام عدالت برای دارندگان سهام ۵۰۰ هزارتومانی معادل ۹ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان بود؛ اما این رقم در آخرین روز معاملات بورس به ۸ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان رسید. این رقم به معنای کاهش یک‌میلیون و ۲۶۸ هزارتومانی ارزش سهام این سبد است.

ارزش سهام عدالت در هفته اخیر در کانال ۸ میلیونی و ۹ میلیون تومانی در نوسان بود. در روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن اما با ورود کانال ۸‌میلیونی حدود ۳۲۶ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به ۸ میلیون و ۷۰۸ هزار تومان رسید.

این افت در روز چهارشنبه نیز ادامه داشت و با بیش از سه درصد افت به ۸ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان رسید.

 

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
امانت داری آرا، در انتخابات الکترونیکی افزایشمی‌یابد