| نظرات کارشناسی علی خسروی در مورد صحنه های مشکوک دیدار ذوب آهن – سپاهان را می بینیم. حجم ویدیو: ۹.۷۱M مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۵۴ پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید کاهش کارایی واکسن در جهش هندی کرونا / هشداری جدی برایجهان

|

نظرات کارشناسی علی خسروی در مورد صحنه های مشکوک دیدار ذوب آهن – سپاهان را می بینیم.


حجم ویدیو:
۹.۷۱M


مدت زمان ویدیو:
۰۰:۰۱:۵۴

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کاهش کارایی واکسن در جهش هندی کرونا / هشداری جدی برایجهان