خلیل عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: با گزارش دادستان محترم وقت شهرستان و شکایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان بهره‌بردار و نه سازنده یا ناظر ساخت پروژه، بهطرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ناظر معماری و پیمانکار مجری، ناظر سازه و پیمانکار سازه، پیمانکار و عوامل اجرای عملیات […]

خلیل عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: با گزارش دادستان محترم وقت شهرستان و شکایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان بهره‌بردار و نه سازنده یا ناظر ساخت پروژه، بهطرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ناظر معماری و پیمانکار مجری، ناظر سازه و پیمانکار سازه، پیمانکار و عوامل اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی پروژه، پیمانکار و ‌عوامل اجرای باقیمانده عملیات ایمنی و تأسیسات ساختمان‌های اصلی، جنبی و ‌محوطه‌سازی، شرکت مشاور طراح و‌ ناظر اجرای پروژه به اتهام تقلب در ساخت بنای دولتی و ورود ضرر به بیت‌المال تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: پس از طی مراحل مختلف دادرسی با رأی قطعی مراجع محترم قضایی مرتکبین و مسببین به مجازات‌های حبس تعزیری، جزای نقدی، ممنوعیت از فعالیت در زمینه ساخت بنای دولتی یا عمومی غیردولتی یا خصوصی (مورد استفاده عموم مردم) به مدت‌های تعیینی در دادنامه ‌و انتشار احکام قطعی در روزنامه محلی محکوم شدند.

 بازوند گفت: بدیهی است پرونده نسبت به بعضی از متهمین و جبران خسارات وارده مفتوح به رسیدگی است.

انتهای پیام/۸۳۲/ش

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
نشست خبری و مانور آتش نشانی کرمانشاه برای چهارشنبهآخرسال