شیرزاد عباسی  اظهار داشت: جمع آوری متکدیان به صورت شبانه و از ساعت ۲۰ تا یک بامداد توسط ۳۳ اکیپ انجام می‌شود. مدیر کل اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری کرمانشاه افزود: این افراد به گرمخانه پارک جلالیه و در صورتی که بیش از ۵۰ نفر باشند به گرمخانه متعلق به بهزیستی منتقل خواهند شد. […]

شیرزاد عباسی  اظهار داشت: جمع آوری متکدیان به صورت شبانه و از ساعت ۲۰ تا یک بامداد توسط ۳۳ اکیپ انجام می‌شود.

مدیر کل اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری کرمانشاه افزود: این افراد به گرمخانه پارک جلالیه و در صورتی که بیش از ۵۰ نفر باشند به گرمخانه متعلق به بهزیستی منتقل خواهند شد.

وی گفت: در این مدت ۸۰ نفر از متکدیان به منظور ترک اعتیاد به مدت سه ماه نگهداری شدند.

عباسی گفت: متکدیان همان افراد کارتن خواب و معتاد هستند که دست به تکدی گری می زنند.

وی افزود: به منظور جمع آوری متکدیان بهزیستی، کمیته امداد و شهرداری باید پای کار آیند که تاکنون بهزیستی و شهرداری خوب عمل کرده است.

مدیر کل اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: از ابتدای فصل سرد جمع‌آوری متکدیان انجام شده و گرمخانه ها نیز از دی ماه دایر شده و تا پایان فروردین فعال هستند./مرصاد

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
به اندازه 10 سال با تغییر کاربری‌ها مقابله کردیم