با انجام عملیات آبخیزداری؛ مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: با انجام عملیات آبخیز داری سالانه از فرسایش ۹ تن در هکتار خاک جلوگیری می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه ، کولانی با اشاره به فرسایش سالانه ۱۲ تن در هکتار خاک استان گفت: عوامل آبی و بادی، گسترش شهر‌ها و ساخت و ساز‌های […]

با انجام عملیات آبخیزداری؛

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: با انجام عملیات آبخیز داری سالانه از فرسایش ۹ تن در هکتار خاک جلوگیری می‌شود.

سالانه از فرسایش ۹تن در هکتار خاک جلوگیری می‌شودبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه ، کولانی با اشاره به فرسایش سالانه ۱۲ تن در هکتار خاک استان گفت: عوامل آبی و بادی، گسترش شهر‌ها و ساخت و ساز‌های بی رویه، شخم‌های عمودی و عمیق از جمله عوامل مهم در فرسایش خاک اند.
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: با انجام اقدامات آبخیز داری طی ۴ سال گذشته در سطح بیش از ۷۷۰ /۱۰۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان از فرسایش بیش از۱۶۰ /۸۲۲ تن خاک جلوگیری شده است.
کولانی با بیان اینکه پوشش‌های گیاهی شامل جنگل و مرتع نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک دارند افزود؛ حاصلخیزی خاک و ارتقا کیفیت آن هم بسته به وجود پوشش‌های گیاهی است.
وی گفت: نتایج یک آزمایش ۱۰ ساله نشان داده که میزان خاک از دست رفته و فرسایش یافته در مناطق بدون پوشش جنگلی و گیاهی بیش از صد برابر مناطق جنگلی است.
کولانی افزود: تصویب اعتبارات بصورت مستمر می‌تواند نقش مهمی در توسعه و تجهیز طرح‌های آبخیزداری داشته باشد.
برای تشکیل یک سانتیمتر خاک بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ سال زمان لازم است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
ثبت نام پیش دبستانی در کرمانشاه رایگان اما الزامیاست